Nieuwe trend: de ZZP-accountant

6-06-2014


Het aantal ZZP’ers is de afgelopen jaren flink gegroeid. Sommige accountants- en administratiekantoren storten zich op deze markt. Slimme zet?

De afgelopen jaren zijn voor de meeste accountants- en administratiekantoren niet gemakkelijk geweest. Bestaande klanten groeiden nauwelijks, nieuwe klanten kwamen niet meer vanzelf en de ouderwetse tarieven stonden door crisis en toegenomen concurrentie onder druk.


Nieuwe markt

Voor veel accountants reden om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. En toen was daar ‘ineens’ een compleet nieuwe markt. Een markt van plusminus 800.000 ZZP’ers. In werkelijkheid bestonden deze eenpitters al jaren. En tot voor kort hadden de meeste accountants er hun neus voor op gehaald, maar nu de nood aan de man kwam, waren ze toch best interessant.

ZZP-accountant

Zo ontstond de ZZP-accountant. Nee, de beste man is zelf geen ZZP’er. Hij runt een kantoor dat zich richt op ZZP’ers. Een nieuw specialisme dus. Goed nieuws voor de ZZP’er?

Er zijn natuurlijk accountants- en administratiekantoren die zich werkelijk om de kleine ondernemer bekommeren. Kantoren die diensten aanbieden die speciaal voor hen op maat zijn gemaakt.

Maar helaas zijn er ook veel labels. Aan de voorkant lijkt het een nieuwe ZZP-specialist, maar aan de achterkant bevindt zich nog gewoon die oude organisatie, die voorheen niet eens geïnteresseerd was in de ‘kleine vissen’.

Echte expertise?

Natuurlijk is verandering mogelijk en kan zelfs de meest logge organisatie veranderen. Maar dat moet wel voortkomen uit het DNA van zo’n bedrijf. Er moet een visie zijn en een daadwerkelijke gemeende missie. Helaas blijkt het bij de meeste ZZP-accountants toch vooral een financiële overweging. Van echte expertise of specialisatie is geen sprake.

ZZP’ers hebben vaak behoefte aan meer begeleiding en heldere uitleg in klare taal. Liquide middelen, vlottende activa, transitorische posten en belastingboxen voor Jip en Janneke, zeg maar. Een eenvoudig online boekhoudprogramma op maat, is ook prettig. Een programma waarmee ze veel zaken zelf kunnen doen om zo op kosten te besparen. En andere tarieven tot slot, want ZZP’ers zijn zuinig.

Blijf bij je leest

Deze nieuwe markt zou voor de ‘ouderwetse’ accountant nog wel eens tegen kunnen vallen. Hij moet nu veel meer eenvoudige handelingen verrichten tegen lagere tarieven. Tarieven die transparant zijn en die de wenkbrauwen van menig trouwe MKB-ondernemer zullen doen fronsen. Want waarom betaalde hij jaren lang een veel hoger tarief voor exact dezelfde werkzaamheden?

Als de keus voor de ZZP’er oprecht is gemaakt en er sprake is van visie en een daadwerkelijk onderscheidend product, is dat alleen maar aan te moedigen. Maar in alle andere gevallen is mijn conclusie: schoenmaker blijf bij je leest.

Auteur: Rodney Pikaar I Adviseur EasyZZP