Business restructuring

Business restructuring toelichting

 

Sommige bedrijven hebben te maken met flinke financiële en operationele uitdagingen. Door veranderingen in de markt, incorrecte managementinformatie of afnemende winsten kan een bedrijf dat in de kern gezond is toch problemen krijgen. Business restructuring is het vakgebied dat zich bezighoudt met het herstructureren van deze bedrijven, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.