Financiele verslaggeving

Financiële verslaggeving toelichting

 

Het overzicht van artikelen over de jaarrekening en het jaarverslag en een bedrijf of organisatie wordt de financiële verslaglegging genoemd. Op basis hiervan kunnen stakeholders of geïnteresseerde beleggers een betrouwbaar beeld vormen van de financiële positie. De financiële verslaglegging moet transparant en te vergelijken zijn.