Privacybescherming

Privacybescherming toelichting

 

In Nederland is privacybescherming wettelijk geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn verplicht om volgens deze wet de gegevens te beveiligen en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de data. Per situatie verschilt de mate van privacybescherming die verplicht is.