Koop/ verkoop en waardering

Bedrijfskoop/-verkoop en –waardering toelichting

 

Wanneer het gaat om de koop of verkoop van een bedrijf, kan een onafhankelijke taxateur een bedrijfwaardering maken op basis van de actuele cijfers en de toekomstverwachting. Hierbij is het wel nuttig om op te merken dat waarde niet hetzelfde is als prijs. De uiteindelijke prijs die betaald wordt voor het bedrijf is afhankelijk van meerdere factoren die tijdens de onderhandeling op tafel komen.

De bedrijfswaardering wordt niet alleen gebruikt voor koop of verkoop, maar ook ter verantwoording van de besluitvorming binnen het bedrijf. Het bestuur kan keuzes maken op basis van de waardering.