Controle en beoordeling jaarrekening

Controle en beoordeling jaarrekening toelichting

 

De jaarrekening van een bedrijf wordt gecontroleerd en beoordeeld door een onafhankelijke accountant, zodat vast komt te staan of hij deugdelijk is. Het oordeel over de jaarrekening wordt vastgelegd in een controleverklaring. Dit is verplicht voor (middel)grote ondernemingen, beursgenoteerde bedrijven en diverse overheidsorganisaties.

 

Alleen gespecialiseerde accountants mogen de controle en beoordeling uitvoeren. Na goedkeuring weten alle belanghebbenden, zoals de eigenaren, beleggers, banken en crediteuren, dat de jaarrekening een geldig document is om hun beslissingen op te baseren. Zijn bevindingen kan de controlerende accountant in een accountantsverslag presenteren aan de leiding van de organisatie.