Beleid & organisatie

Beleid & organisatie toelichting

 

Beslissingen op het gebied van beleid & organisatie hebben enorm veel impact. Het is dan ook zaak dat hier goed over nagedacht wordt en er tijdig advies ingewonnen wordt van experts. De bedrijfsstrategie, het businessplan, de organisatiestructuur, de planning en veranderingsprojecten zijn voorbeelden van zaken die hieronder vallen.