Outsourcing

Outsourcing toelichting

 

Bedrijfsactiviteiten die buiten de eigen organisatie worden uitgevoerd duiden we aan met de term outsourcing. Vaak is dit een strategische keuze, die wordt ingegeven door kostenbesparing of betere voorwaarden.