Privacy statement

Whitfieldd Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt mei 2018 

Inleiding 

Dit privacy- en cookiebeleid ("Privacybeleid") heeft betrekking op gegevens gebruikt op de hieronder beschreven omgevingen (tezamen: het “Platform”): Whitfieldd.com (de "Websites"), opgenomen op Partnerwebsites en op de eigen websites en sociale mediapagina's van onze partners (“Partners”)’. 

De verantwoordelijke voor uw informatie is: 

Whitfieldd.com 
Loosdrechtse bos 13 
1213 RH Hilversum 
Postbus 1546, 1200 BM Hilversum 

Ingeschreven bij de KvK  onder de naam (Ad) Venture boyz BV 
KVK nummer 57685037 

info@whitfieldd.com 
www.whitfieldd.com 

Hierna te noemen: “Whitfieldd” en te bereiken onder het telefoonnummer 035-2030006 of via email: info@whtifieldd.com 

Wij streven ernaar de privacy van onze gebruikers en klanten te beschermen. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken die u zou kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adres, andere contactgegevens of online identifiers, andere informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van het Platform ("Persoonsgegevens") alsook de door ons gebruikte Cookies. Neem de tijd om dit Privacybeleid zorgvuldig door te nemen. 

Welke informatie verzamelen wij? 

Wanneer u ons Platform bezoekt en/of gebruikt of contact met ons opneemt, kunnen wij de volgende informatie verzamelen: 

 • Persoonsgegevens die u met ons wilt delen wanneer u zich registreert voor een account, u abonneert op e-mails, nieuwsbrieven en meldingen en die u ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt, inclusief informatie die is ingevoerd op ons Platform en die is opgenomen in uw opmerkingen, beoordelingen of antwoorden op onze enquêtes. Tijdens het opvragen van een offerte of het indienen van beoordelingen, kunt u ons vrijwillig gevoelige persoonsgegevens verstrekken indien relevant voor de dienst die u aanvraagt of overweegt. 

 • Wanneer u gebruik maakt van onze online betalingsfaciliteiten, kunnen wij uw credit- en betaalkaartgegevens (via onszelf of een door ons aangestelde betalingsverwerker) versleuteld opslaan en verwerken. 

 • Als u ervoor kiest om met ons te communiceren (bijvoorbeeld via het Platform, e-mail, telefoon, sms of sociale media), zullen we vastleggen dat u contact met ons hebt opgenomen en mogelijk de inhoud van uw communicatie bewaren, samen met uw contactgegevens en onze antwoorden. 

 • Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van het Platform, zoals informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw IP-adres en locatie, uw identificatie voor adverteerders (IDFA), de datum en tijd van uw bezoek, de duur van uw bezoek, uw bronsite en uw interacties op het Platform, inclusief de salons en behandelingen waarin u bent geïnteresseerd. Houd er rekening mee dat we deze informatie kunnen koppelen aan uw account. Raadpleeg het cookies-hoofdstuk van dit Privacybeleid voor meer informatie over de doeleinden waarvoor we deze informatie verzamelen en gebruiken. 

Het is belangrijk dat alle Persoonsgegevens die u ons geeft wanneer u zich registreert als gebruiker of anderszins wanneer u het Platform gebruikt, correct en nauwkeurig zijn. Dit omvat, bij wijze van voorbeeld, het ervoor zorgen dat we te allen tijde de juiste contactgegevens (waaronder e-mail) hebben. 

Als u van plan bent de Persoonsgegevens van iemand anders aan ons te versturen, bijvoorbeeld bij het opvragen van offertes namens hen, dient u ons alleen de gegevens van die derde te verstrekken met hun toestemming en nadat zij de informatie hebben gekregen over hoe we hun gegevens zullen gebruiken, inclusief de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. 

Bescherming van uw persoonsgegevens 

De overdracht van informatie via internet is niet altijd veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar ons Platform worden verzonden niet garanderen. Iedere overdracht is op uw eigen risico. Zodra we uw Persoonsgegevens hebben ontvangen, passen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toe met betrekking tot die gegevens. 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

In het algemeen gebruiken we Persoonsgegevens om u de diensten en producten te bieden die u aanvraagt, de betaling te verwerken, klantenservice te verlenen, inhoud en advertenties te leveren waarvan wij denken dat ze u mogelijk interesseren, voor klantonderzoek, om u marketing- en promotionele e-mails te versturen en om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen in ons Platform. 

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Om een overeenkomst te sluiten, of maatregelen te nemen in het kader van een overeenkomst. Dit is van toepassing wanneer u een dienst aanvraagt via Whitfieldd.  

Dit omvat: 

 • U via e-mail, sms en pushberichten informatie over uw gevraagde diensten toesturen 

 • Uw aanvragen faciliteren en betalingen ontvangen 

 • Op uw vragen en opmerkingen reageren 

 • Het beheer van uw account 

Zoals vereist door Whitfieldd om zaken te doen en onze gerechtvaardigde belangen na te streven, met name: 

 • Om ons Platform en onze systemen te beveiligen en om fraude, beveiligingsincidenten en andere misdrijven te voorkomen 

 • Om na te gaan of onze algemene voorwaarden worden nageleefd en om onze rechtsposittie te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen 

 • Om u op de hoogte te houden van relevante nieuwe Whtifieldd-diensten en speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail en het weergeven van advertenties op websites van derden, zoals Facebook 

 • Om marketingmeldingen en advertenties voor u op maat te maken en te personaliseren op basis van de informatie die u verstrekt en uw gebruik van ons Platform, producten en diensten en andere websites (zie het Cookies-hoofdstuk van dit Privacybeleid voor meer informatie) 

 • Om ons te helpen bij het monitoren, verbeteren en beschermen van ons Platform, onze producten en diensten, en om ons Platform, producten, diensten (en die van onze partners) voor u te personaliseren op basis van de informatie die u verstrekt en uw gebruik van ons Platform, producten en diensten en andere websites (zie het Cookies-hoofdstuk van dit Privacybeleid voor meer informatie) 

 • Voor het onderzoeken van en het reageren op vragen of klachten ontvangen van u of van anderen, over ons Platform of onze producten of diensten 

 • Om intern onderzoek en analyse uit te voeren, zodat we kunnen zien hoe ons Platform en ons bedrijf presteert, en hoe onze producten en diensten worden gebruikt 

 • Om marktonderzoek en consumentenenquêtes uit te voeren 

 • Om beoordelingen van producten of diensten aangeboden door onze Partners te verzamelen en te publiceren, en deze te gebruiken voor reclamecampagnes 

 • Om klantencommunicatie te gebruiken voor trainings-, registratie- en kwaliteitscontroledoeleinden. Als u ons klantenserviceteam belt, houd er dan rekening mee dat het feit dat u contact met ons hebt opgenomen, wordt vastgelegd en dat uw gesprek mogelijk wordt opgenomen. U wordt verteld of een dergelijke opname wordt gemaakt en krijgt ook de mogelijkheid om u af te melden voor een dergelijke opname indien u dit wenst en u wordt geïnformeerd over de manieren om dit te doen 

 • Om sollicitaties voor een functie bij Whitfieldd te verwerken die via de website zijn ingediend, inclusief het controleren van referenties. Informatie die u verstrekt, wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard (wanneer u niet akkoord gaat met het langer bewaren van deze informatie) en kan worden geraadpleegd in het geval u in de toekomst solliciteert bij Whitfieldd 

Waar u ons toestemming voor geeft: 

 • Om u op de hoogte te houden van relevante nieuwe Whitfieldd-diensten en speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail en het weergeven van advertenties op websites van derden, zoals Facebook (waar toestemming vereist is) 

 • Om u informatie te sturen over wedstrijden en enquêtes evenals informatie over promotieaanbiedingen van onze Partners en over goederen of diensten van andere geselecteerde derden, per e-mail en als pushmeldingen via de App 

 • Om uw persoonsgegevens door te geven aan onze Partners en andere geselecteerde derden, om hen in staat te stellen u informatie over hun goederen en diensten te sturen 

 • Om cookies te plaatsen en soortgelijke technologieën te gebruiken in overeenstemming met het Cookies-hoofdstuk van dit Privacybeleid en de informatie die u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt 

 • Om informatie die u verstrekte ten behoeve van sollicitaties voor een functie bij Whitfieldd te houden, inclusief het controleren van referenties. Informatie die u verstrekt wordt gedurende een periode van 60 maanden bewaard en kan worden geraadpleegd in het geval u in de toekomst solliciteert bij Whitfieldd. 

 • In andere gevallen waarbij we u om toestemming vragen, zullen we de gegevens gebruiken voor het dan aangegeven doel 

Voor toepassingen die wettelijk verplicht zijn: 

 • Om te reageren op verzoeken van overheden of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren 

 • Om aan wettelijke, regelgevende en nalevingsvereisten te voldoen 

Intrekken van toestemming of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing 

Waar we ook afhankelijk zijn van uw toestemming, u kunt die toestemming altijd intrekken, hoewel we andere juridische redenen hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals die hierboven zijn beschreven. In sommige gevallen kunnen wij u directe marketing sturen zonder uw toestemming, in gevallen waarin onze legitieme belangen de overhand hebben. U hebt op elk moment het absolute recht om u af te melden voor direct marketing. U kunt dit doen door de instructies in het bericht te volgen waar dit een elektronisch bericht is, of door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens. 

 • Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van berichten die Whtifieldd u toestuurt, kunt u dit doen door te klikken op de knop 'afmelden' onder aan de e-mailberichten die we u sturen of door contact met ons op te nemen via info@whitfieldd.com. In het geval van e-mailmarketing moet u 48 kantooruren wachten voordat uw e-mailadres uit ons systeem wordt verwijderd. 

 • Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van berichten die worden verzonden door partners en andere derden, neemt u rechtstreeks contact op met de partner of de derde partij. In het geval van onze Partners, zullen we graag doen wat we kunnen om u te helpen als u onze hulp nodig heeft. 

 • Als u geen pushmeldingen meer wilt ontvangen via de App, kunt u de toestemming voor pushmeldingen voor de Apps in de besturingssysteeminstellingen van uw telefoon intrekken. 

Persoonsgegevens delen met derde partijen 

We nemen de beveiliging en de verwerking van uw Persoonsgegevens zeer serieus en we zullen uw Persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde verkopen. 

We kunnen uw Persoonsgegevens echter wel met geselecteerde derden delen, waaronder in de volgende situaties: 

 • Aan een van de bedrijven in onze Groep voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd. 

 • Als u gebruik maakt van Whitfieldd of anderszins in contact komt met Whtifieldd via een website of app die namens een derde partij wordt aangeboden, dan zullen uw contactgegevens en details van uwgebruik worden doorgegeven aan de relevante derde partij. Als u een derde partij de relevante toestemmingen geeft, kunnen zij u ook marketingcommunicaties sturen. 

 • Aan externe serviceproviders die namens ons taken uitvoeren met betrekking tot het Platform of anderszins in verband met het aanbieden van Whtifieldd-diensten (bijvoorbeeld het verwerken van creditcardbetalingen, websitehosting, het uitvoeren van enquêtes en marktonderzoek, het leveren van sociale media-analyse, het bieden van e-mailservices voor marketing, hulpmiddelen voor gegevensanalyse en voor het beheer van communicatie met klantdiensten). 

 • Aan onze Partners waarmee u diensten afneemt via onze Website of Apps, waar wij optreden als dienstenleverancier of rechtstreeks bij de Partner via ons Partnerplatform of widgets, waar wij uitsluitend optreden als een technologieprovider. 

Uw informatie wordt gedeeld met Partners: 

 • Om dienstaanvragen te vergemakkelijken en zodat, indien nodig, contact kan worden gemaakt voorafgaand aan uw afspraak; 

 • als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van marketingmails van Partners waarbij u een aanvraag indient, kunnen deze e-mails naar u worden verzonden met nieuws en speciale aanbiedingen; en 

 • zij kunnen de diensten die zij aanbieden aan hun klanten en bedrijfsactiviteiten verbeteren door statistische gegevens over klanten te verstrekken, zowel op geaggregeerde basis als op individueel niveau. 

 • Aan merken van derden waarmee we samenwerken aan producten, diensten, wedstrijden en campagnes 

 • Aan externe salessoftwareproviders die door onze partners worden gebruikt om ervoor te zorgen dat deze software-oplossingen van derden  

 • Aan mediabureaus en advertentiepartners om gerichte marketingcampagnes uit te voeren (zie het Cookies-hoofdstuk van dit privacybeleid voor meer informatie over online reclamepraktijken) 

 • Aan andere derden, met het doel onze activiteiten te vereenvoudigen en onze producten, inhoud, diensten of reclame te verbeteren, waaronder, bijvoorbeeld, het verzenden van e-mailcommunicatie of het publiceren van recensies van de producten en diensten van ons of onze Partners 

 • Als we een bedrijf of activa kopen, verkopen of overdragen, wij insolvent of failliet raken of onder curatele worden gesteld. Als dit gebeurt, moeten we mogelijk uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa, al naargelang het geval 

 • Als we verplicht zijn om uw Persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen of de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming en kredietrisicovermindering 

 • Aan overheidsinstanties en aan andere derde partijen, zoals vereist of toegestaan door de wet, waaronder in reactie op rechterlijke bevelen. We kunnen ook gebruikersinformatie vrijgeven wanneer we reden hebben om te geloven dat iemand schade toebrengt aan, of inbreuk maakt op onze rechten of eigendommen, andere gebruikers van ons Platform of iemand anders die schade zouden kunnen ondervinden van dergelijke activiteiten. 

Let op: door het plaatsen van Persoonsgegevens op een openbaar toegankelijk gedeelte van ons Platform (zoals beoordelingssecties), kunnen dergelijke gegevens worden verzameld door derden waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke gegevens door dergelijke derden. 

Zorg er daarom voor dat u hier alle nodige zorg en aandacht aan besteedt voordat u Persoonsgegevens vrijgeeft die openbaar worden gemaakt. Vermijd ook om Persoonsgegevens openbaar te maken die kunnen worden gebruikt om u te identificeren (zoals uw naam, leeftijd, thuis- of werkadres of de naam van uw werkgever).  

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

Met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, heeft u mogelijk het recht om ons om het volgende te vragen: 

 • Een kopie van uw persoonsgegevens 

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken 

 • Om persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerde, machinaal leesbare vorm en om ons te vragen deze informatie over te dragen aan een andere organisatie 

 • Om in sommige omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct marketing). 

In eerste instantie kunt u de informatie die u ons hebt verstrekt mogelijk bekijken of wijzigen door in te loggen op uw online account. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn in sommige situaties beperkt. Als het voldoen aan uw verzoek bijvoorbeeld persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als we een wettelijke vereiste of een dwingende legitieme reden daartoe hebben, kunnen we doorgaan met het verwerken van persoonsgegevens die u ons hebt gevraagd te verwijderen. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat uw persoonsgegevens verkeerd zijn gebruikt. We moedigen u aan om in eerste instantie naar ons toe te komen, maar voor zover dit recht op u van toepassing is, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. 

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via info@whitfieldd.com Houd er echter rekening mee dat er geen financiële informatie wordt verstrekt zonder verificatie. 

Hoe zit het met andere websites gekoppeld aan ons Platform? 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die gekoppeld zijn aan of vanaf ons Platform, noch voor de informatie of inhoud die daar op staat. Vaak worden links naar andere websites uitsluitend verstrekt als verwijzingen naar informatie over onderwerpen die nuttig kunnen zijn voor de gebruikers van ons Platform. 

Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om vanuit ons Platform naar een andere website te gaan, ons Privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op ons Platform hebben, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Lees altijd die regels en het beleid voordat u verder gaat. 

Sociale media en Door gebruikers gegenereerde inhoud 

Op sommige van onze Platforms kunnen gebruikers hun eigen inhoud indienen. Houd er rekening mee dat inhoud die naar een van onze Platforms wordt verzonden, door het publiek kan worden bekeken en dat u voorzichtig moet zijn met het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens via deze Platform, bijvoorbeeld financiële informatie of adresgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties van andere personen als u persoonsgegevens op een van onze sociale mediaplatforms plaatst, bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Raadpleeg ook het respectievelijke privacy- en cookiebeleid van de sociale mediaplatforms die u gebruikt. 

Wijzigingen in ons Privacybeleid 

Als we ons privacybeleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op ons Platform publiceren om u op de hoogte te houden van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze mogen onthullen. 

Waar we uw persoonsgegevens bewaren 

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief voor de doeleinden van verwerking van die gegevens door geselecteerde derde partijen om de activiteiten van Whitfieldd te vergemakkelijken. Landen buiten de EER hebben mogelijk geen wetten die dezelfde mate van bescherming bieden voor uw persoonsgegevens als de wetten van landen binnen de EER. Waar dit het geval is, zullen we passende voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

PayPal-transacties 

Houd er rekening mee dat alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid dat u hier kunt vinden: www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van het PayPal-privacybeleid hebt gelezen als u PayPal wilt gebruiken om transacties via het Platform te voltooien. 

Bewaren 

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, anderszins aan u meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving. 

Wanneer u via de website solliciteert naar een functie bij Whitfieldd, wordt de informatie die u verstrekt voor een periode van 60 maanden bewaard en mogelijk geraadpleegd mocht u in de toekomst nogmaals solliciteren bij Whitfieldd. Wanneer u akkoord bent gegaan, zal de informatie die u verstrekt voor een periode van 60 maanden bewaard worden. 

Ons beleid inzake Cookies 

Evenals andere commerciële websites en apps, gebruikt ons Platform standaardtechnologieën, waaronder cookies en soortgelijke hulpmiddelen, waaronder webserverlogboeken, web beacons, tokens, pixeltags, lokale opslag, apparaat-ID's en tracking-ID's (samen aangeduid als “Cookies” in dit Privacybeleid) voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet. 

Merk op dat derde partijen gegevens van Cookies verzamelen en gebruiken, welke op het Platform zijn geplaatst. Dit Privacybeleid beschrijft mogelijk niet de privacypraktijken van dergelijke derden. We moedigen u aan om het privacybeleid van deze derde partijen te lezen en, als u liever niet wilt dat gegevens door deze partijen worden gebruikt, kunt u, indien van toepassing, hun afmeldprocessen volgen. Lees het hoofdstuk "Wat kan ik doen om mijn Cookiesinstellingen te wijzigen?" hieronder voor meer informatie. 

Waarom gebruiken wij Cookies? 

 • Strikt noodzakelijk/transactiedoeleinden 

Het gebruik van Cookies voor dit doel is essentieel voor ons Platform om correct te werken. Ze kunnen noodzakelijk zijn om u in staat stellen ons Platform te gebruiken en onze functies te gebruiken, voor systeembeheer om frauduleuze activiteiten te voorkomen, om u ingelogd te houden van de ene pagina op de andere of zodat we kunnen onthouden wat u aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld omdat ons Platform niet zonder deze Cookies kan functioneren. 

Functionaliteitsdoeleinden 

 • Het gebruik van cookies voor dit doel stelt ons in staat om uw gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Ze onthouden bijvoorbeeld keuzes die u maakt, zoals het land waar u ons Platform bezoekt, taal, zoekparameters zoals datum, gebied of behandeling en helpen om problemen met ons Platform te identificeren (zoals crashincidenten). Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw selecties en om uw bezoeken aan ons Platform aan te passen en te verbeteren. De informatie die deze technologieën verzamelen, kan persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals uw inloggegevens. Ze kunnen uw browse-activiteit op andere websites of in apps buiten het Platform niet bijhouden. Hiervoor gebruiken we enkele hulpmiddelen. 

Prestatiedoeleinden 

 • Door Cookies voor dit doel te gebruiken, kunnen we beter begrijpen hoeveel gebruikers ons Platform bezoeken, hoe gebruikers bij ons aankomen en ons Platform bezoeken en gebruiken en welke delen van ons Platform het populairst zijn. Dit helpt ons om het Platform te verbeteren, zoals navigatie en interface-ervaring, en onze producten en diensten te verbeteren. Om dit te bereiken, verzamelen we informatie over hoe mensen ons Platform gebruiken en gebruiken we technologieën van derden voor dit doel, inclusief maar niet beperkt tot o.a. Google Analytics. We gebruiken deze Cookies ook om ons te helpen de effectiviteit van onze online marketing- en reclameactiviteiten te meten. Voor dit doel gebruiken we een aantal externe cookies, waaronder maar niet beperkt tot Zoho Marketing Cloud, Webmaster tools, Formila en tools die worden aangeboden door sociale mediaplatformen (inclusief Facebook en Snapchat). 

Voorbeeld: 

 • Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc. We gebruiken Google Analytics om te controleren hoe bezoekers ons Platform gebruiken, om rapporten samen te stellen en om ons te helpen het Platform te verbeteren. Google verzamelt informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers aan het Platform, waar bezoekers naar het Platform zijn gekomen en de pagina's die ze op het Platform hebben bezocht. Deze informatie wordt vervolgens door Google gebruikt om rapporten voor ons te maken en om ons te helpen de website te verbeteren. Zie het privacybeleid van Google hier policies.google.com/privacy?hl=nl voor meer informatie over de gegevens die Google verzamelt en hoe deze worden verwerkt. 

Targeting- of reclamedoeleinden 

 • Het gebruik van Cookies voor dit doel stelt ons in staat om advertenties op en buiten het Platform weer te geven en om informatie te verzamelen over uw surfgedrag en het gebruik van het Platform om advertenties relevanter en persoonlijker voor u en uw interesses te maken. We kunnen remarketingtechnologieën gebruiken om derden in staat te stellen relevante en gepersonaliseerde advertenties aan u weer te geven via hun netwerken. Ze worden ook gebruikt om aan te geven dat u een bepaalde advertentie hebt gezien, het aantal keren dat u een advertentie ziet, te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Deze technologieën onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. Wanneer we derden gebruiken voor reclame- en targetingdoeleinden, kunnen we het volgende bekendmaken: 

 • Persoonlijk identificeerbare informatie, zoals e-mailadres, bestellings-ID, locatie. 

 • Generieke, geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens met betrekking tot uw bezoeken en gebruik van ons Platform; of 

 • Informatie in een pseudoniemvorm, zoals een browsercookie-ID/-code of cryptografische hash van uw e-mailadres om ons te helpen onze advertenties voor u op andere diensten aan te passen en weer te geven. Deze ID of code is gekoppeld aan uw gelijkwaardige unieke code die op dezelfde manier is gegenereerd door onze advertentiepartners om advertenties aan u aan te passen. 

De externe bedrijven die we gebruiken voor targeting- en advertentiedoeleinden hebben hun eigen privacybeleid dat u zorgvuldig dient door te nemen. 

Voorbeelden: 

 • Facebook Targeting. Deze cookies worden ingesteld door Facebook. Facebook gebruikt cookies om sociale log-in te beheren en om gegevens te verzamelen over de interesses van zijn gebruikers. Facebook gebruikt deze gegevens om gerichte advertenties te leveren tijdens uw surfervaring/terwijl u online bent. 

 • Google Targeting. Deze cookies worden ingesteld door Google. Met deze cookies kan Google de interesses van bezoekers profileren en ervoor zorgen dat relevante Whitfieldd-advertenties u bereiken op websites van derden of via zoekopdrachten. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om gebruikersvoorkeuren op te slaan, Google-gebruikersaccounts te verifiëren. 
   

Hoe gebruiken we informatie die we verzamelen van trackingtechnologieën? 

Zie"Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?" hierboven. 

Wat kan ik doen om mijn Cookie-instellingen te wijzigen? 

Hieronder vindt u een aantal manieren waarop u uw Cookie-voorkeuren online kunt beheren. Raadpleeg ook het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde partij voor meer informatie. 

 • De meeste browsers en apparaten stellen u in staat trackingtechnologieën te verwijderen en/of nieuwe volgtechnologieën te blokkeren. Als u de trackingtechnologie wilt uitschakelen, bekijkt u het menu 'Help' in uw browser of gaat u naar uw apparaatinstellingen. Houd er echter rekening mee dat (a) dit misschien niet effectief is voor alle volgtechnologieën en (b) het uitschakelen van volgtechnologieën uw gebruik van de Websites kan beperken en/of de manier waarop ze werken kan vertragen of aantasten. 

 • AdChoices is een initiatief dat online advertentieplatforms aanmoedigt om een advertentieoptiepictogram op te nemen in alle advertenties of webpagina's waar gegevens worden verzameld en worden gebruikt voor gedragsadvertenties. Vind hier meer informatie: youradchoices.com/control

 • Gebruik de instellingen van uw mobiele apparaat om uw advertentievoorkeuren te configureren. 

 • Ga naar Your Online Choices om u af te melden van verschillende op interesses gebaseerde advertenties www.youronlinechoices.com/nl/

 • Google Analytics: Als u liever niet wilt dat gegevens worden gedeeld met Google Analytics, kunt u de opt-out browser-add-on van Google Analytics installeren door de instructies hier te volgen: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt zich afmelden voor het gebruik van Cookies door Google door de afmeldingspagina van Google voor advertenties te bezoeken op policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

 • Facebook Ads: U kunt bepalen hoe Facebook gegevens gebruikt om advertenties weer te geven door advertenties uit te schakelen die kunnen zijn gebaseerd op interesses en/of uw relatie met specifieke adverteerders, in uw voorkeursinstellingen voor advertenties. Ga voor meer informatie naar de verschillende Facebook-pagina's waar u meer te weten kunt komen over advertenties en cookies op Facebook en om uw instellingen bij te werken: 

 • nl-nl.facebook.com/policies/cookies/ 

 • nl-nl.facebook.com/about/ads 

 • nl-nl.facebook.com/ads/preferences/edit/ 

Houd er rekening mee dat wanneer u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van onze e-mailmarketingcommunicatie via de hierboven beschreven methoden onder het hoofdstuk "Toestemming intrekken of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing”, u nog steeds onze niet-gerichte advertenties kunt zien terwijl u online bent, als uw interesses op Facebook zijn afgestemd op een doelgroepsegment (vooraf gedefinieerd door Facebook) waaraan ons bedrijf ook is gekoppeld. We hebben geen inspraak in het weergeven van deze advertenties. 

 • In het geval van derden die niet in dit hoofdstuk worden vermeld, raadpleegt u hun relevante privacy- en cookiebeleid om meer te weten te komen over advertenties die u worden getoond als u online bent en hoe u zich kunt afmelden. 

VRAGEN

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op door te mailen naar: info@whitfieldd.com

WIJZIGINGEN

Whitfieldd heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Whitfieldd.