Main

Wemmenhove en Pol Belastingzaken en Administraties

Gemiddeld tarief  85,00
Nog niet beoordeeld 0.0
0 beoordelingen
Overzicht van de beoordelingen
Contactinformatie
Soort Administratiekantoor,  Belastingadviseur
Adres Kerklaan 33
7311AB APELDOORN
Telefoon 055-5295222
Social media
Omschrijving

Bedrijfsprofiel

Wemmenhove en Pol is een administratie- en belastingadvieskantoor dat gevestigd is in Apeldoorn.  We zijn actief op het gebied van administratieve dienstverlening en belastingadvisering voor het Midden- en Klein bedrijf, non-profit organisaties en (vermogende) particulieren. Onze cliënten zijn gevestigd in geheel Nederland.

Bij Wemmenhove en Pol zijn meerdere disciplines te onderscheiden waarvan wij vinden dat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en over en weer grote invloed op elkaar uitoefenen. Administratie, jaarrekening en fiscale positie vormen een geïntegreerd geheel. Wij onderkennen dat en handelen daar naar, zodat het optimale bedrijfseconomische en fiscale resultaat wordt behaald door en voor de cliënt.

Een vriendelijk maar zakelijk optreden van het personeel kenmerkt ons kantoor. De bewust gekozen kleinschalige omvang van Wemmenhove en Pol garandeert dat u en uw bedrijf de voortdurende aandacht krijgt, die in de voortdurend veranderende financiële en fiscale wereld noodzakelijk is.

Cliënten van Wemmenhove en Pol hebben in principe te maken met één contactpersoon. Hierdoor kunt u met al uw vragen direct bij uw contactpersoon terecht. Deze is door zijn veelzijdige kennis en praktijkervaring in staat om u, al dan niet na overleg met een gespecialiseerde collega, op een groot aantal terreinen van advies te voorzien.

Belangrijke dan de opsomming van wat wij kunnen is de wijze waarop wij met u samenwerken. Daarbij hebben wij niet alleen oog voor de dag van vandaag maar evenzeer voor hetgeen u op termijn met uw bedrijf wilt bereiken. Om u een indruk te geven van de diensten die wij kunnen bieden volgt hieronder een globaal overzicht.

Diensten Administratieve dienstverlening

De belangrijkste taken die wij op het gebied van administratieve dienstverlening vervullen zijn het samenstellen, beoordelen en/ of controleren van de jaarrekening en de daarbij behorende jaarstukken.

Onze dienstverlening houdt niet op bij het verzorgen van de jaarrekening of het opstellen van de aangifte. Ondernemers in het midden en kleinbedrijf zien de jaarrekening steeds meer als belangrijke graadmeter voor hun onderneming. We proberen met de cliënt zoveel mogelijk vooruit te kijken. De jaarrekening en de aangifte dienen per slot van rekening niet alleen als rapportage over het verleden, maar tevens als vertrekpunt voor de toekomst.

Administratieve dienstverlening

De dagelijkse administratie is de pijler van iedere onderneming. Dit toont direct aan dat een goede administratie van onschatbare waarde is, immers de cijfers vormen de basis van allerlei kleine en grote beslissingen.  Als kantoor bieden wij diverse vormen van administratieve ondersteuning.

Als klant bent u vrij in het aan ons uitbesteden van werk. Mocht u als klant bepaalde werkzaamheden zelf willen verrichten, dan kunnen wij u helpen bij het opzetten en inrichten van de administratie. We leren de cliënt graag zo veel mogelijk zelf te doen, zodat wij ons op het minder eenvoudige werk kunnen richten. Zo kunnen wij onze toegevoegde waarde leveren. U kunt er ook voor kiezen om de gehele administratie door ons te laten verzorgen.

Belastingzaken

Vanaf de start tot aan de verkoop of overdracht van uw onderneming wordt u als ondernemer geconfronteerd met allerlei belastingtechnische aangelegenheden. Belastingzaken en andere fiscale aangelegenheden zijn vaak lastig en ingewikkeld. Bovendien is het invullen van een aangifte- of aanslagbiljet een tijdrovende klus.

Wemmenhove en Pol kan u deze zorg uit handen nemen. Wij kunnen zorg dragen voor een correcte en tijdige indiening van aangiften. Door onze expertise kunnen wij u uitvoerig adviseren bij allerlei fiscale vraagstukken en bij het opzetten van fiscaal vriendelijke bedrijfsconstructies.

De invloed van de diverse belastingvormen op een bedrijf is zeer groot. Een tijdige signalering van eventuele veranderingen die belangrijk zijn voor uw bedrijf is dan ook noodzakelijk. Ook hier kunt u van ons een pro-actieve houding verwachten.

Salarisadministratie

Doordat de regelgeving snel verandert, is het voor ondernemers steeds moeilijker om de salarisadministratie in eigen beheer te houden. Ook de hoge kosten voor het in dienst nemen van een eigen salarisadministrateur, die slechts beperkt ingezet kan worden is voor veel ondernemers geen reële optie.

Wemmenhove en Pol biedt u de oplossing. Uw salarissen worden op een juiste en correcte wijze verwerkt. Tevens kunnen wij de aanmelding bij bedrijfsverenigingen, het draaien van salarisstroken, eindejaarsopgaven etc. voor u verzorgen. Zo kunt u uw handen vrij houden.

Starters

Een startend ondernemer is meestal een vakman of vakvrouw die zijn/ haar vak zelfstandig wil gaan uitoefenen. Het organiseren en beheersen van de overige processen is van minstens even groot belang. Daarin dient uw adviseur u te ondersteunen. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van starters.

Het gaat daarbij zowel om de begeleiding op financieel, als op fiscaal gebied.

Een kosteloos kennismakingsgesprek behoort standaard tot de voorwaarden.

Particulieren
Ten aanzien van de dienstverlening aan particulieren is het belastingadvies voor ons de belangrijkste bezigheid. Dit advies bestaat naast de verzorging van de jaarlijkse belastingaangifte, uit de financiële en fiscale planning van het heden en de toekomst. Zeker met de wijzigingen in de sfeer van de Inkomstenbelasting, het erfrecht en de open grenzen is een goede planning van wezenlijk belang. Daarnaast adviseren wij over fiscaalvriendelijke beleggings- en beloningsvormen.

Financiële planning

Analyse van uw financiële situatie nu en te verwachten toekomstige ontwikkelingen, zodat een strategie ontwikkeld kan worden gericht op realisatie van uw doelstellingen.

De werkzaamheden in het kader van de financiële planning kunnen zowel betrekking hebben op particulieren als ondernemers. Zonodig wordt een en ander vastgelegd in een schriftelijke rapportage, welke periodiek geijkt kan worden aan de (gewijzigde) omstandigheden.

Juridische dienstverlening

Wemmenhove en Pol is actief op het gebied van de juridische dienstverlening en wel in het bijzonder op het gebied van vennootschapsrecht, arbeidsrecht en familierecht. In overleg met de cliënt en eventueel na ruggespraak met externe specialisten kan worden geadviseerd op het gebied van rechtsvormen, arbeidscontracten en familiezaken. Het opstellen van contracten en het voeren van procedures behoort tot het kader van de dienstverlening.

Waardering en aan- en verkoop van bedrijven

De waardering van bedrijven kan op verschillende momenten van evident belang zijn. Als voorbeelden kunnen worden genoemd, een eventuele overname van een ander bedrijf, de verkoop van het bedrijf, de (fiscale) waarde van een bedrijf en de waarde van het bedrijf in het kader van bedrijfsopvolging, al dan niet in familie-verband.

Zowel de waardering, de onderhandelingen bij een eventuele aan- of verkoop, als de contractuele vastleggingen kunnen door Wemmenhove en Pol worden verzorgd.

Aanpak

Bij Wemmenhove en Pol kunt u rekenen op een persoonlijke benadering en behandeling van uw zaken. U heeft bij ons een vaste contactpersoon die uw aanspreekpunt is. Deze contactpersoon verdiept zich in uw branche, uw onderneming en uw visie. Hij attendeert u op (nieuwe) kansen en/ of bedreigingen voor uw onderneming.

De mensen van Wemmenhove en Pol zijn zeer betrokken bij u en uw onderneming. Samen met u bekijken wij hoe de financiële administratie het best in uw onderneming georganiseerd kan worden. Of het nu betrekking heeft op bedrijfseconomische, organisatorische, fiscale of juridische zaken, de accountant en/ of belastingadviseur is een klankbord, een vertrouwenspersoon. Door het onderhouden van een intensief contact met een oprechte betrokkenheid kan er snel en daadkrachtig worden ingesprongen op elk denkbare ontwikkeling binnen een bedrijf of persoonlijke situatie

Wij staan een open communicatie met onze cliënten voor. Dat wil zeggen dat regelmatig afstemming plaatsvindt tussen cliënt en adviseur. Deze afstemming richt zich niet alleen op de te verrichten werkzaamheden, de reeds verrichte werkzaamheden en de resultaten hiervan, maar evenzeer op onze relatie, de verwachtingen van de cliënt en de accountantskosten.

In onze visie zal door de snel veranderende maatschappij het accent in de accountancy, dat vroeger vooral op controlerende activiteiten achteraf lag, steeds meer naar pro-actieve advisering verschuiven. 
Administratiekantoor Offerte aanvragen
Recente beoordelingen


Dit accountant of administratiekantoor heeft
nog geen beoordelingen ontvangen.

score 0.0

Algemene toelichting: 

 

Accountant APELDOORN of administratiekantoor APELDOORN


APELDOORN is een stad die rijk is aan geschiedenis en inwoners in alle leeftijdscategorieën en kent vele ondernemers en particulieren die op zoek zijn naar een Accountant APELDOORN, AdministratiekantoorAPELDOORN of Belastingadviseur APELDOORN. Een accountant of administratiekantoor in APELDOORN is hier goed op afgestemd net als Wemmenhove en Pol Belastingzaken en Administraties. Zo zijn er ontzettend veel ondernemers in de binnenstad van APELDOORN, je vindt hier dan ook vele kantoren die hun diensten aanbieden. Bent u op zoek naar de beste Accountant APELDOORN, Administratiekantoor APELDOORN of Belastingadviseur APELDOORN? Wemmenhove en Pol Belastingzaken en Administraties helpt u graag!

In APELDOORN zie je ook vele soorten ondernemers. Wat dacht je van een ZZP'er, eenmanszaak, BV, stichtingen of een VOF? Ook hier vind je de beste kantoren voor je administratie. Ben je op zoek naar een specialist, zoals een belastingadviseur? Ook deze kun je vinden in APELDOORN.

Accountant APELDOORN ZZP of administratiekantoor APELDOORN ZZP

In het centrum van APELDOORN wonen ontzettend veel ZZP'ers. Natuurlijk willen ZZP'ers ook graag een goede boekhouder. Dat kan in APELDOORN door het grote aanbod in accountants en administratiekantoren die een goede diensten en service pakket aanbieden voor goede prijzen. Daar hoort Wemmenhove en Pol Belastingzaken en Administraties natuurlijk ook bij en kan de verschillende ondernemers goed op weg helpen. Neem vrijblijvend ontact op met Wemmenhove en Pol Belastingzaken en Administraties zodat u wat meer informatie hierover kunt krijgen.

Accountant APELDOORN BV of administratiekantoor APELDOORN BV

APELDOORN heeft veel ondernemers met verschillende juridische vormen. Daar speelt de algemene accountant of het administratiekantoor heel goed op in. Net als Wemmenhove en Pol Belastingzaken en Administraties. Er zijn genoeg  kantoren in APELDOORN die zijn gespecialiseerd in het helpen van BV's. Je kunt bij verschillende kantoren terecht voor bijvoorbeeld de controle op de boekhouding of het verzorgen van de gehele boekhouding. In APELDOORN zijn er ook genoeg accountant en administratiekantoren die gespecialiseerd zijn in het helpen van BV's met een BV-holding structuur.

Accountant APELDOORN MKB of administratiekantoor APELDOORN MKB

De gemiddelde ondernemer in APELDOORN  zit er goed bij. Je kunt in APELDOORN dan ook een Accountant APELDOORN of Administratiekantoor APELDOORN vinden die net dat beetje extra service kan aanbieden. Er zijn genoeg kantoren die 24/7 inzicht geven of zelfs accountant of administratiekantoren die ook in het weekend bereikbaar zijn. Bovenin deze pagina kunt de diensten teruglezen van Wemmenhove en Pol Belastingzaken en Administraties.

Accountant APELDOORN VOF of administratiekantoor APELDOORN VOF

Wat je in de straten van APELDOORN veel tegenkomt is de zelfstandige accountant en administratiekantoor. In veel gevallen werken deze samen met grotere kantoren om ondernemers volledig te kunnen ondersteunen.

Wemmenhove en Pol Belastingzaken en Administraties

Wemmenhove en Pol Belastingzaken en Administraties is een accountant, belastingadviseur- of administratiekantoor in APELDOORN met verschillende diensten.

Bent u op zoek naar de beste Accountant APELDOORN, Administratiekantoor APELDOORN of Belastingadviseur APELDOORN? Wemmenhove en Pol Belastingzaken en Administraties helpt u graag!

Wemmenhove en Pol Belastingzaken en Administraties kan u meteen de juiste ondersteuning bieden. Vrijblijvend een offerte opvragen? Dat kan makkelijk en snel.

Vraag een offerte aan en wij laten u zo spoedig mogelijk weten wat wij voor u kunnen betekenen.

Deel kantoor online
Administratiekantoor Offerte aanvragen

Ontvang gratis een offerte

Simpel en vrijblijvend

Binnen 24 uur